Internet Stick CS 15 - Hantera anslutningsprofiler

background image

Hantera anslutningsprofiler

Du kan hantera anslutningsprofilerna genom att välja

Alternativ

>

Inställningar...

>

Anslutningar (uppringning)

i huvudvyn. De aktuella

profilerna visas i en lista. Gör något av följande:

• Om du vill ange att en viss profil ska vara standardprofil väljer du

profilen och sedan

Standard

.

• Om du vill kopiera och ändra en fördefinierad profil (visas med ett

hänglås) väljer du profilen och sedan

Kopiera och ändra

. Ange

nödvändiga inställningar. Mer information hittar du i ”Skapa en ny
anslutningsprofil”, på sidan 16.

background image

V e r k t y g o c h i n s t ä l l n i n g a r

16

• Om du vill redigera en profil som du har skapat väljer du profilen och

sedan

Ändra

.

• Om du vill ta bort en profil som du har skapat väljer du profilen och

sedan

Ta bort

. Fördefinierade profiler kan inte tas bort.

• Om du vill exportera eller importera en profil väljer du

Filer

och sedan

önskat alternativ.

• Om du vill lägga till en fördefinierad profil i profillistan väljer du

Ny

>

Använd en förinställd anslutning.

>

Nästa >

,

tjänstleverantörens land och operatören (tjänstleverantören). I

Välj

önskad(e) profil(er):

väljer du tjänstleverantörens fördefinierade

profil. För att spara inställningarna väljer du

Avsluta

.

• Om du vill kopiera och redigera en fördefinierad profil väljer du

Ny

>

Kopiera och ändra en förinställd anslutning.

>

Nästa >

. Välj önskade

alternativ och sedan

Nästa >

. Ange nödvändiga inställningar. Mer

information finns i ”Skapa en ny anslutningsprofil”, på sidan 16.