Internet Stick CS 15 - Skapa en ny anslutningsprofil

background image

Skapa en ny anslutningsprofil

I huvudvyn kan du skapa en ny anslutningsprofil genom att välja

Alternativ

>

Inställningar...

>

Anslutningar (uppringning)

>

Ny

>

Skapa

en ny anslutning.

och sedan önskad nätverkstyp om tjänstleverantören

erbjuder olika nätverkstyper. Välj

Nästa >

och ange följande

inställningar:

• Ange ett namn på profilen i

Ge den här anslutningen ett namn:

. Ange

namnet som du fått av tjänstleverantören i

Namn på

anslutningspunkt (APN)

. Ange användarnamn, lösenord och domän

som du har fått av tjänstleverantören i

Autentiserar

.

• Välj

DNS/Proxy

och definiera DNS- (Domain Name Server) och

proxyservrar.

Du kan ange att enheten automatiskt ska hämta adressen till DNS-
servern genom att välja

Få DNS serveradressen automatiskt.

.

Om du vill använda en specifik serveradress väljer du

Använd

följande DNS server adresser:

och anger sedan IP-adressen för den

primära och (vilket är valfritt) den sekundära DNS-servern.

background image

V e r k t y g o c h i n s t ä l l n i n g a r

17

Om du vill använda en HTTP-proxy väljer du

Använd en HTTP proxy.

och anger sedan dess IP-adress och portnummer.

Spara profilen genom att välja

Avsluta

.