Internet Stick CS 15 - PIN-kodsinställningar

background image

PIN-kodsinställningar

PIN-koden (Personal Identification Number) eller UPIN-koden (Universal
Personal Identification Number) på 4 till 8 siffror hjälper till att skydda
SIM-kortet. (U)PIN-koden medföljer vanligtvis SIM-kortet.

Du kan definiera PIN-kodsinställningar genom att i huvudvyn välja

Alternativ

>

Inställningar...

och sedan enhetens namn.

Om du vill ändra (U)PIN-koden för SIM-kortet väljer du

Ändra SIM PIN

kod

. Ange den aktuella koden i fältet

Tidigare SIM PIN kod:

. Ange den

nya koden i fältet

Ny SIM PIN kod:

och fältet

Bekräfta ny SIM PIN kod:

.

Om du vill att CS-15-enheten ska begära att (U)PIN-koden anges varje
gång enheten ansluts till datorn väljer du

Aktivera/deaktivera PIN kod

>

Aktiverad

.