Internet Stick CS 15 - Innehåll

background image

Innehåll

1. Inledning............................... 4

2. Komma igång ....................... 5

Huvudvyn ................................................. 5

3. Genvägar............................... 6

Fördefinierade genvägar...................... 6
Skapa en ny genväg .............................. 6
Importera eller exportera en genväg 7
Redigera eller radera en genväg ....... 7

4. Meddelanden och kontakter 8

Meddelanden .......................................... 8

Meddelandemappar........................... 8
Skriva och skicka ett meddelande. 9

Kontakter ............................................... 10

Synkronisera kontakter................... 10

Hantera kontakter............................ 10
Importera eller exportera
kontakter ............................................ 11

Inställningar för meddelanden och
kontakter................................................ 12

Kontaktinställningar ....................... 12
Meddelandeinställningar ............... 12

5. Verktyg och inställningar .. 14

Verktyg ................................................... 14
Allmänna inställningar ...................... 15
Anslutningsinställningar ................... 15

Hantera anslutningsprofiler.......... 15
Skapa en ny anslutningsprofil...... 16

PIN-kodsinställningar......................... 17
Övriga inställningar ............................ 17

background image

I n l e d n i n g

4