Internet Stick CS 15 - 3. Kısayollar

background image

3. Kýsayollar

Ana görünümde web sitelerinin, uygulamalarýn veya dosyalarýn önceden
tanýmlanmýþ kýsayollarý bulunabilir. Ayrýca yeni kýsayollar da
oluþturabilirsiniz.