Internet Stick CS 15 - Kısayol alma veya verme

background image

Kýsayol alma veya verme

Bir dosyadan kýsayol almak için ana görünümde

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Kýsa yollar

>

Al...

öðesini seçin, ardýndan kýsayol dosyasýnýn

kaydedildiði klasörü, dosyayý ve

öðesini seçin.

Bir dosyaya kýsayol vermek için

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Kýsa yollar

>

Gönder...

öðesini ve ardýndan hedef klasörü seçin. Bir dosya adý girin ve

Kaydet

öðesini seçin.