Internet Stick CS 15 - Kişiler

background image

Kiþiler

SIM kartýnýzda, CS-15 aygýtýnda veya kiþi ayarlarýnda seçtiðiniz harici bir
rehberde kayýtlý kiþileri yönetmek için ana görünümde

öðesini seçip

Mesajlar/Kiþiler’i açýn ve

Kiþiler

öðesini seçin.

SIM karta kaydedilmiþ kiþiler SIM kart klasöründe, CS-15 aygýtýna
kaydedilmiþ kiþiler USB modem belleði klasöründe görünür. Harici
rehbere kaydedilmiþ kiþiler ise ilgili klasörde görünür.