Internet Stick CS 15 - Kişi alma ve verme

background image

Kiþi alma ve verme

Bir dosyadan kiþi almak için, Kiþiler içinde, kiþileri eklemek istediðiniz
kiþi klasörünü ve ardýndan

Dosya

>

Kiþileri al...

(Kiþileri al) öðesini seçin.

Kiþi dosyasýnýn kayýtlý olduðu klasörü, dosyayý ve ardýndan

öðesini

seçin.

Bir dosyaya kiþi vermek için, Kiþiler içinde, kiþileri içeren kiþi klasörünü
ve ardýndan

Dosya

>

Kiþileri gönder...

(Kiþileri ver) öðesini seçin. Hedef

klasörü seçin, bir dosya adý girin ve

Kaydet

öðesini seçin.