Internet Stick CS 15 - Kişileri eşitleme

background image

Kiþileri eþitleme

Kiþi klasörleri arasýnda kiþileri eþitlemek için, Kiþiler içinden

Güncelle

öðesini seçin. Eþitleme iþleminden sonra klasörlerde ayný kiþiler görünür.

Eþitleme yöntemini seçmek için bkz. “Kiþi ayarlarý”, s. 11.