Internet Stick CS 15 - Mesaj ve kişi ayarları

background image

Mesaj ve kiþi ayarlarý

Mesaj ve kiþi ayarlarýný tanýmlamak için ana görünümde

ve

Seçenekler

>

Ayarlar...

>

Mesajlar / Kiþiler

öðesini seçin.