Internet Stick CS 15 - Bağlantı ayarları

background image

Baðlantý ayarlarý

CS-15 aygýtýnda, çeþitli servis saðlayýcýlarýnýn önceden tanýmlanmýþ
ayarlarý vardýr. Ayarlar baðlantý profilleri halinde gruplandýrýlýr.

CS-15 aygýtý servis saðlayýcýnýzý algýlayamýyorsa veya seçtiðiniz
saðlayýcýnýn þebekesinde baðlantý düzgün þekilde yapýlmýyorsa, önceden
tanýmlanmýþ bir baðlantý profilini düzenleyebilir veya yeni bir tane
oluþturabilirsiniz.